Menu
Onze mensen
Stefan van der Veen
Bio

Stefan van der Veen

Ik houd me dagelijks bezig met beleidsvraagstukken op diverse terreinen. Zo word ik bijvoorbeeld gevraagd onderzoek te doen voor de invulling van toekomstig beleid en wetgeving of voer ik evaluaties uit van bestaand beleid. Wat werk voor wie en waarom? Ik werk hoofdzakelijk voor de publieke sector en heb bijzondere interesse in het bestuur en inrichting van ons sociale zekerheidsstelsel en de uitvoering ervan. Ik vind het leuk om op basis van onderzoeksuitkomsten na te denken over verbetermogelijkheden en verandering. Samen met mijn opdrachtgevers zet ik mij in voor een effectieve publieke sector.