Menu
Significant-25_Desktop_2000x655
Rapportages

Financiële heffing rechterlijk toezicht bij beschermingsmaatregelen

Voor het WODC, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft Significant APE de mogelijkheid van een financiële heffing op het rechterlijk toezicht op curatele, beschermingsbewind en mentorschap onderzocht.

In de justitiebegroting van 2017 is opgenomen dat deze mogelijkheid onderzocht zou worden, in het kader van een bezuinigingstaakstelling voor de gehele strafrechtketen. De verkenning richt zich op het huidige stelsel van toezicht binnen de gerechten, de eventuele vormgeving en uitvoering van een heffing daarbinnen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de betrokken partijen.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • Hoe zou een heffing op bewindvoering, curatele en mentorschap vorm gegeven kunnen worden?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van een heffing?
  • In hoeverre kan een heffing bij toezichtzaken er aan bijdragen dat het stelsel van toezicht ook in de toekomst ‘vitaal’ blijft, in de zin van betaalbaar?

Het volledige rapport, een Nederlandse en een Engelse samenvatting kun je hier vinden.