Menu
Significant-42_Desktop_2000x655
Rapportages

Verdeelmodel jeugd regio Holland Rijnland

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. In dit jaar zijn dan ook de middelen voor jeugdhulp naar de gemeenten overgeheveld.

In het eerste jaar werd het jeugdhulpbudget historisch verdeeld over gemeenten op basis van het (in een onderzoek door Cebeon) gereconstrueerde zorggebruik in eerdere jaren. Vanaf 2016 is een objectief verdeelmodel ingevoerd. De regio Holland Rijnland constateert dat voor de gemeenten in haar werkgebied de uitgaven aan jeugdhulp in 2015, 2016 en 2017 hoger zijn dan de budgetten en wilde graag weten in hoeverre scheefheden in de verdeelsystematiek een oorzaak zou kunnen zijn van deze tekorten.

APE heeft dit voor de gemeente onderzocht, de onderzoeksbevindingen zijn hier te lezen.