Menu
Significant-5_Desktop_2000x655
Rapportages

Vaste boekenprijs blijft bestaan

De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) schrijft voor dat boekverkopers de prijs moeten hanteren die door de uitgever is vastgesteld. De komende vier jaar blijft dit ook zo. Dit heeft minister Van Engelshoven (OCW) vorige week tijdens de Boekenweek bekendgemaakt. Ze neemt daarmee de conclusies over uit de vierjaarlijkse evaluatie van de wet, die Significant APE in opdracht van OCW uitvoerde.

“Met de wettelijke prijsbinding van het papieren boek is een evident maatschappelijk belang gemoeid. De werking van de Wvbp wordt breed onderschreven en de reikwijdte ervan is – ondanks de voortschrijdende digitalisering – nog steeds groot. In het boekenvak geniet de Wvbp veel draagvlak en bestaat behoefte aan continuïteit. Ook de Raad voor Cultuur en de onderzoekers van Significant/APE adviseren voortzetting van de Wvbp. Daarom houd ik vast aan de vaste boekenprijs.” aldus minister Van Engelshoven (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap) (Kamerbrief).

Het waarom van de wet

De wet levert een bijdrage aan onze kenniseconomie, goed onderwijs en een vitale lees- en schrijfcultuur. De wet zorgt ervoor dat er voor de langere termijn een groot en gevarieerd aanbod van boeken in het Nederlands én het Fries beschikbaar blijft via een geografisch ruim gespreid net van boekhandels. De werking van de Wvbp draait - volgens de beleidstheorie – om twee belangrijke mechanismen:

  • De wet verbiedt prijsconcurrentie tussen boekverkopers om zo een voldoende fijnmazig netwerk van boekhandels en een gevarieerd boekenaanbod in stand te houden;
  • De wet stimuleert interne kruissubsidie waardoor middelen worden geïnvesteerd in een breed en divers boekenaanbod. Kruissubsidiëring is een fenomeen op de boekenmarkt dat kortgezegd inhoudt dat op een deel van de boektitels verlies wordt gemaakt; terwijl op een ander deel winst wordt gemaakt. Op deze manier subsidiëren boeken elkaar, wat kruissubsidiëring wordt genoemd.

De Wvbp wordt in het kader van artikel 30 van diezelfde wet elke vier jaar geëvalueerd. Het laatste onderzoek is de derde evaluatie van de Wvbp en focust op de periode 2013-2018. In deze evaluatie is specifiek ingegaan op de pluriformiteit van het fysieke titelaanbod, de rol en de waarde van de fysieke boekhandel, de beschikbaarheid van de fysieke boekhandel en digitalisering. Hieronder volgt een overzicht van de algemene conclusies.

    De volledige evaluatie is hier te downloaden.

    Reageren op deze rapportage?

    Stuur dan je reactie naar:

    Maartje Gielen