Menu
Significant-3_Desktop_2000x655
Rapportages

Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten

In het kader van de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand heeft Significant een marktverkenning gedaan, met als doel inzichtelijk te maken of er in het herziene stelsel kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod is te verwachten op de verschillende rechtsgebieden. Op 27 augustus 2019 is de definitieve versie van onze ‘Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten’ aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit onze marktverkenning blijkt dat het aanbod en de kwaliteit van de gefinancierde rechtsbijstand sterk afhankelijk zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden voor de inrichting van het nieuwe stelsel. Met name de inrichting en afbakening van de rechtsaanbieders en de eisen die aan aanbieders worden gesteld zijn van grote invloed. Het nieuwe stelsel kan leiden tot kwaliteitsverbetering en doelmatigheidswinst, maar de opgave is groot en het is onzeker of de benodigde doelmatigheidswinsten, zelfs in het meest vergaande scenario, gerealiseerd kunnen worden. Het is dan ook aan de beleidsbepalers om een goede balans te vinden in de trade off tussen doelmatigheid en de andere doelstellingen van het beoogde stelsel.

Het rapport is hier te downloaden.