Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Rapportages

Aanpak financieel-economische criminaliteit

APE heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan ter voorbereiding van de evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, die in 2020 dient plaats te vinden.

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit is in 2015 in werking getreden. De wet ziet toe op een tiental procedurele verruimingen, strafmaatverzwaringen en uitbreidingen in de strafbaarstelling van financieel-economische criminaliteit.

Ter voorbereiding heeft APE een zogeheten nulmeting uitgevoerd. De toekomstige evaluatie zou zich moeten richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van de wetswijzigingen die de wet per 2015 regelt.

Lees hier meer over dit onderzoek.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft