Menu
Significant 41 Mobile 1024x768
Rapportages

Jongeren met een chronische aandoening starten op een lager niveau in het onderwijs, verlaten school vaker voortijdig en stromen vaker af naar een lager niveau

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten zij zich als vermogensfonds in voor het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. FNO is van start gegaan met het programma Jongeren INC. Het uiteindelijk doel van dit programma is dat jongeren (0 tot en met 25 jaar) met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Startpunt van het programma is het microdataproject dat Significant APE samen met de programmaleiding heeft uitgevoerd. In dit project brengen we in beeld hoe de participatie van jongeren met een chronische aandoening achterblijft bij hun leeftijdsgenoten op verschillende domeinen, waaronder onderwijs en werk. Dit hebben we gedaan door het koppelen van ruim 20 CBS-microdatabestanden en zorgdeclaratiegegevens (via Vektis).

Het onderzoek laat zien dat jongeren met een chronische aandoening op een lager niveau in het onderwijs starten, vaker voortijdig school verlaten en vaker afstromen naar een lager niveau in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten. Ook hebben ze meer moeite met het vinden van een baan en zijn ze minder vaak financieel zelfstandig. Het onderzoek laat ook zien dat de achterstanden vaak nog groter zijn als een jongere naast een chronische aandoening een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond heeft.

We hebben ook in kaart gebracht wat passende voorzieningen zouden zijn om dit te verbeteren en of het mogelijk is om te komen tot resultaatfinanciering. Resultaatfinanciering is belangrijk omdat het gericht is op het daadwerkelijk verkleinen van participatieachterstanden. Het bevordert de inzet van interventies die daadwerkelijk effect hebben.

Het onderzoek is hier te lezen.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen