Menu
Significant-36_Desktop_2000x655
Rapportages

Inzicht in forensisch onderzoek naar dierenmishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Significant APE gevraagd de huidige rol van forensisch onderzoek bij dierenmishandelingszaken in kaart te brengen.

De aandacht voor de bestrijding van dierenmishandeling is de afgelopen jaren toegenomen. Sinds 2011 is de aanpak van dierenmishandeling versterkt: de politie beschikt over speciale agenten die dierenwelzijn als aandachtsgebied hebben, er is een speciaal meldpunt voor dierenleed opgericht en wetgeving is verscherpt. In het regeerakkoord 2017-2021 is de afspraak gemaakt dat onderzocht wordt of het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) versterkt moet worden.

De centrale probleemstelling van het onderzoek is: wat kan gezegd worden over de aanvraag en uitvoering, inclusief kwaliteit, van forensisch onderzoek naar dierenmishandeling en de rol van dit onderzoek in het strafrechtelijk proces? Het onderzoek is onlangs door het WODC gepubliceerd.

Het onderzoek is hier te downloaden.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft