Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Rapportages

Evaluatieonderzoek naar Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Significant APE heeft eind 2019 het evaluatieonderzoek naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) afgerond.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2004 opgericht door publieke en private partijen. Belangrijkste doelstelling van het CCV is de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Dit doet het CCV door de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van kennis en instrumenten op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Voor zijn werkzaamheden ontvangt het CCV een subsidie van het ministerie van JenV. Wettelijk is voorgeschreven dat subsidies periodiek worden geƫvalueerd. Significant APE heeft in opdracht van het WODC dit evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Het rapport gaat hoofdzakelijk in op drie zaken: de aansluiting van de diensten van het CCV op de behoeften van publieke en private doelgroepen, het monitoren van output en outcome en de communicatie tussen het CCV en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ik ben tevreden met de uitkomsten van het onderzoek en heb deze na ontvangst op hoofdlijnen besproken met het CCV. De bevindingen in het rapport zijn naar verwachting en onderstrepen het beleid dat wij reeds voeren. Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming

Het hele rapport, en de samenvatting, zijn hier terug te vinden.
De bijbehorende Kamerbrief is hier te lezen.