Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Rapportages

Evaluatie Kunstenplan Amsterdam

Iedere vier jaar wordt in Amsterdam een nieuw Kunstenplan opgesteld, waarin onder andere de verdeling van gemeentelijke subsidiegelden voor de kunst en cultuursector wordt vastgelegd. Op 10 november 2016 stelde de Amsterdamse gemeenteraad het Kunstenplan 2017-2020 vast.

Met dit Kunstenplan werd een nieuwe systematiek geïntroduceerd. Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is een basisinfrastructuur voor instellingen met brede verantwoordelijkheden en daarnaast, op afstand van de gemeentelijke politiek, een onafhankelijk fonds. De gemeente Amsterdam heeft APE gevraagd de evaluatie van de nieuwe systematiek uit te voeren.

De evaluatie is in maart 2018 afgerond en het evaluatierapport is aangeboden aan de gemeenteraad. De evaluatie laat zien dat de stelselwijziging voor de instellingen die een Kunstenplansubsidie hebben aangevraagd geen majeure verandering betekent.

Lees hier meer over het onderzoek.