Menu
Significant 47 Desktop 2000x655 b
Rapportages

Doorlooptijden van verschoningsrechtprocedures en gevolgen voor strafrechtelijk onderzoek

Het professioneel verschoningsrecht dient het hoger algemeen belang van de vertrouwensrelatie tussen uitoefenaars van specifieke geheimhoudingsberoepen (zoals artsen, geestelijken, advocaten en notarissen) en hun cliƫnten. Een vertrouwensrelatie is noodzakelijk voor de uitoefening van deze beroepen en voor het goed functioneren van de rechtsstaat. Uitoefenaars van geheimhoudingsberoepen kunnen zich daarom beroepen op het professioneel verschoningsrecht, wanneer er verschoningsgerechtigd materiaal in beslag wordt genomen in het kader van strafrechtelijk onderzoek. Hiermee verklaart de beroepsuitoefenaar dat deze stukken niet ingezien mogen worden door de opsporingsdiensten. Diverse bij de opsporing betrokken partijen constateren dat de procedure bij inbeslagneming van (mogelijk) verschoningsgerechtigd materiaal lange doorlooptijden kent.

In de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en interviews (met een algemene insteek en gericht op specifieke casussen van verschoningsrechtsprocedures). Ook is een (data-)analyse uitgevoerd van zaken die bij de Hoge Raad te identificeren waren, aangevuld met gegevens van www.rechtspraak.nl en het Openbaar Ministerie (OM). Met behulp van deze onderzoeksmethoden en met dank aan de input van de betrokken partijen, hebben wij de knelpunten in kaart gebracht die lange doorlooptijden van verschoningsrechtprocedures veroorzaken. Benieuwd naar de bevindingen van ons onderzoek? Lees het rapport dan hier.

Reageren op deze rapportage?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft