Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Rapportages

'Kijkje in de keuken' van private WGA verzekeraars

APE heeft in 2018 onderzoek gedaan naar én bij private verzekeraars van het WGA-risico. De rapportage van het onderzoek is op 27 mei met een reactie van de minister naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek richt zich op de rol van de private WGA-verzekeraars in het hybride stelsel.

De minister schrijft: “Het hybride stelsel moet eraan bijdragen dat verschillende partijen, UWV, private verzekeraars en eigenrisicodragers zonder verzekering, elkaar scherp houden en zo bijdragen aan zo effectief mogelijke re-integratie en activering.

Om meer inzicht te krijgen in de bijdrage die private verzekeraars hieraan leveren heb ik een onderzoek laten uitvoeren waarbij is gekeken naar de rol die private verzekeraars hebben genomen in die markt. APE heeft dit onderzoek uitgevoerd en heeft daarvoor via het Verbond van Verzekeraars een ‘kijkje in de keuken’ bij private verzekeraars kunnen nemen.

Verzekeraars proberen met de inzet van re-integratie en activering van werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen hun schadelast te beperken. Om de bijdrage aan re-integratie en activering van de verzekeraars te inventariseren, hebben we een beoordelingskader opgesteld. Met het kader hebben we de inzet van de verzekeraars op verschillende aspecten gescoord. Het onderzoek laat zien dat alle verzekeraars inmiddels actief en in toenemende mate aan schadelastbeheersing doen.

Ik wil de ontwikkelingen in het hybride speelveld graag blijven monitoren en daarom wil ik over drie jaar een nieuw onderzoek naar de hybride markt doen. Dan moeten de resultaten van de ontwikkeling richting actieve schadelastbeheersing blijken. Minister Koolmees, van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Lees het hele rapport en de brief van de minister hier.