Menu
Significant 20 Desktop 2000x655
Nieuws

Verdeelmodel Beschut werk – onderzoek naar een nieuwe verdeling

Als iemand meer begeleiding en aanpassingen nodig heeft dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht (al dan niet met extra voorzieningen van de gemeente of UWV), komt hij of zij in aanmerking voor beschut werk: een baan in een beschermde omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Beschut werk valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij krijgen hiervoor middelen van het Rijk.

Bij een eerste evaluatie van beschut werk in 2019 constateerde de Inspectie SZW dat de huidige verdeling van de te realiseren werkplekken en de bijbehorende middelen (gebaseerd op Wajong- en Wsw-instroomcijfers uit 2012-2014) de huidige behoefte aan beschut werk mogelijk niet goed weergeeft. Het ministerie van SZW heeft Significant APE daarom gevraagd om onderzoek te doen naar een beter verdeelmodel.

Wij hebben verschillende varianten voor een nieuw verdeelmodel onderzocht. Wij constateerden hierbij forse databeperkingen, waaronder een nog beperkt aantal indicaties en ontbrekende gegevens. Deze dataproblemen nemen toe naarmate de mensen ouder zijn.

Ons advies aan het ministerie van SZW is om voor de verdeling gebruik te maken van de werkelijk gestelde indicaties eventueel in combinatie met de werkelijk gerealiseerde plekken.

U kunt ons rapport en de Kamerbrief van het ministerie van SZW hier lezen.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen