Menu
Amsterdam
Nieuws

Toerisme Amsterdam

Het aantal toeristen in Amsterdam is de afgelopen jaren (met uitzondering van de coronatijd) sterk toegenomen. Dit gaat gepaard met overlast. De prognose is dat het aantal toeristenovernachtingen in de gemeente Amsterdam boven de 18 miljoen bezoekers gaat komen dit jaar.

In juni 2021 heeft de gemeenteraad de verordening ‘Toerisme in balans Amsterdam’ vastgesteld. Daarin staat dat het college van Amsterdam moet ingrijpen als het aantal toeristenovernachtingen in de stad boven de 18 miljoen per jaar komt. Het college heeft eind 2022 maatregelen aangekondigd.

Een van de maatregelen is onderzoeken wat de invloed is van de prijs en specifiek de toeristenbelasting op het aantal overnachtingen (de ‘prijselasticiteit’). Het onderzoek, waar deze enquête deel van uitmaakt, is de invulling daarvan. Door uw deelname aan deze enquête draagt u bij aan de kennis over wat wel en niet werkt in het tegengaan van overtoerisme in Amsterdam.

Klik hier om bij te dragen aan dit onderzoek.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Bosma