Menu
Significant-11_Desktop_2000x655
Nieuws

Raad voor Cultuur brengt advies uit over BIS-subsidies

De Raad voor Cultuur adviseerde het ministerie van OCW gisteren (4 juni 2020) over het toekennen van de meerjarige subsidies 2021-2024 binnen de basisinfrastructuur (BIS). Wij hebben eerder dit jaar voor meer dan 200 aanvragen de analyse van de bedrijfsvoering en toepassing van de Fair Practice Code uitgevoerd in opdracht van de Raad voor Cultuur.

Bij de analyse van de financiële gezondheid hebben wij niet alleen gekeken naar hoe de aanvrager er nu voor staat, maar ook naar de plannen voor de realisatie en de toepassing van de Fair Practice Code. Belangrijk is dat de Fair Practice Code breder is dan ‘eerlijke beloning’. Het gaat ook om een visie die in het handelen van de organisatie in haar geheel moet terugkomen en dus niet onder te brengen is bij één specifiek beoordelingscriterium. Denk bijvoorbeeld aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook aan het vrijwilligersbeleid en de wijze waarop een instelling de Fair Practice Code uitdraagt.

Hoewel culturele instellingen over het algemeen de Fair Practice Code onderschrijven is er nog een flinke slag te maken voordat alle instellingen eraan voldoen. De instellingen staan daarmee zeker in deze tijden voor een grote uitdaging.

De culturele basisinfrastructuur

Culturele instellingen zijn vaak voor een deel van hun inkomen afhankelijk van subsidie van de Rijksoverheid. Deze subsidie wordt uitgekeerd door het ministerie van OCW op advies van de Raad voor Cultuur. Het grootste deel van de subsidie wordt uitgekeerd vanuit de culturele basisinfrastructuur (ook wel de BIS, of ‘subsidie-Champions League' aldus 3voor12). Dit komt terecht bij beeldbepalende culturele instellingen die een centrale plek innemen in onze culturele sector.

In 2020 wordt het subsidiegeld (193,4 miljoen euro) voor de periode van 2021 t/m 2024 verdeeld. Dit verloopt via een uitgebreid beoordelingsproces. Meer dan 200 culturele instellingen doen een beroep op deze subsidie.

Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW haar subsidiebesluiten voor de nieuwe BIS presenteren.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen