Menu
Significant 53 Desktop 2000x655
Nieuws

Overkoepelend evaluatieonderzoek FNO-programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’

Significant APE voert samen met onderzoekers van de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij (Wageningen University & Research), Pharos en Zinziz het overkoepelende evaluatieonderzoek uit van het FNO-programma 'Samen Kansrijk en Gezond'.

Het FNO-programma Samen Kansrijk en Gezond heeft als doel de ervaren gezondheid van gezinnen in een achterstandssituatie te verbeteren. FNO financiert het programma en werkt de komende negen jaar samen met gebiedsgerichte aanpakken om samen met alle betrokkenen te leren hoe integraal werken bijdraagt aan een betere ervaren gezondheid.

In het overkoepelende evaluatieonderzoek sluiten wij aan bij het doel van FNO: dat gezinnen duurzaam kansrijker en gezonder worden en gebieden hun aanpak kunnen verrijken en versterken om gezinnen te ondersteunen. Dat doen we door betrokkenen in de gebieden te ondersteunen en samen met hen leren en integraal werken te faciliteren. Tenslotte evalueren we ook de impact en uitstraling van het hele programma.

We doen dit door aan te sluiten bij de gebiedsgerichte verandertheorie, door met de gebieden te verkennen wat een effectieve aanpak is, te monitoren hoe deze aanpak uitgevoerd wordt, de succes- en faalfactoren in kaart te brengen en de impact ervan te meten. We doen dit op vier niveaus:

A. Gezinnen;
B. Professionals;
C. Partners en belanghebbenden;
D. Het FNO-programma Samen Kansrijk en Gezond.

  Daarbij werken we in het onderzoek met vijf mooie uitgangspunten:

  • Aansluiten bij gezinnen;
  • Leercycli op verschillende niveaus;
  • Participatief actieonderzoek;
  • Een toolbox met participatieve methoden en instrumenten;
  • Gebruikmaken van bestaande data, zoals de Gezondheidsmonitor.

  We kijken uit naar de samenwerking met de verschillende gebieden, met FNO en natuurlijk met onze consortiumpartners. Een fantastisch onderzoekscollectief staat klaar om onze impact en lessen zichtbaar te maken”, schrijft FNO op de website, waar de start van het programma wordt aangekondigd. En daar denken wij natuurlijk net zo over!

  Vragen? Kijk voor meer informatie op onderstaande links of neem contact op met Michiel Blom of Maartje Gielen.

  Lees meer over Gezond opgroeien met perspectief in Tilburg

  Lees meer over Gezinslab Leeuwarden Oost

  Lees meer over Samen Kansrijk en Gezond Schilderswijk Oost

  Reageren op dit artikel?

  Stuur dan je reactie naar:

  Michiel Blom