Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Nieuws

Ontwikkelpotentieel baancreatie

Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om voldoende geschikte banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet van baancreatiemethoden kan daarbij behulpzaam zijn. Door op andere manieren naar werk, vaardigheden of ondersteunende ICT en techniek te kijken, kunnen meer geschikte banen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Significant APE heeft geïnventariseerd hoe baancreatie verder gestimuleerd en ontwikkeld kan worden, door ‘ontwikkelpaden’ inzichtelijk te maken.

Om tot die ontwikkelpaden te komen, is een inventarisatie gemaakt van aanbieders en methoden van baancreatie, ervaringen van werkgevers met baancreatie, de netwerken die zich richten op baancreatie, de financiële aspecten die een rol spelen bij baancreatie en de knelpunten die worden ervaren voor en bij toepassing van baancreatie.

Een van de bevindingen uit het rapport is de beperkte toepassing van baancreatie door werkgevers. Een belangrijke oorzaak blijkt de vaak nog beperkte kennis op dit gebied. Op de volgende twee infographics zijn voor werkgevers daarom het proces van baancreatie en de baancreatiemethoden inzichtelijk gemaakt.

Ben je benieuwd wat de mogelijkheden van baancreatie zijn en hoe het gebruik ervan verder gestimuleerd en ontwikkeld kan worden? In het rapport lees je over de ontwikkelpaden.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom