Menu
Significant-54_Desktop_2000x655
Nieuws

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund – Effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Zoals we vorig jaar al in een blog schreven, staat de culturele en creatieve sector door alle maatregelen rondom het coronavirus zwaar onder druk. Om de effecten van de coronacrisis in beeld te brengen, startten we samen met de Boekmanstichting en SiRM de ‘coronamonitor’. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe afstemming met de Taskforce culturele en creatieve sector en met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voor het onderzoek is in overleg met een begeleidingscommissie een enquête opgesteld, bestaande uit verschillende vragen over financiën en personeel in 2019 en 2020. Onze collega’s van Significant Insights hebben de website www.cultuurencorona.nl gebouwd om deze enquête uit te zetten onder culturele instellingen. Daarnaast hebben we een helpdesk ingericht om de vragen van de respondenten te beantwoorden.

Het onderzoek toont aan dat de gevolgen van de coronacrisis voor de verschillende culturele instellingen sterk uiteenlopen. Organisaties die meerjarig gesubsidieerd worden door de Rijksoverheid of Rijkscultuurfondsen zijn veel minder hard geraakt door de coronacrisis dan de organisaties die vooral afhankelijk zijn van publieksinkomsten (vrije producenten en poppodia). Ook na coronasteun hebben de vrije producenten en poppodia een negatief resultaat over 2020. Daarnaast blijkt dat de culturele organisaties de personeelslasten voor zzp’ers sterk hebben teruggebracht. De diverse steunmaatregelen hebben het verlies aan werkgelegenheid voor zzp’ers dus niet kunnen voorkomen.

Het is van belang om te investeren in het behoud van de zzp’ers voor de sector, inclusief een eerlijke beloning voor deze groep. Bij vormgeving van nieuwe steunmaatregelen dient daar volgens de onderzoekers nadrukkelijk rekening mee te worden gehouden.

Lees hier de rapportage: Ongelijk getroffen ongelijk gesteund

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Dionne Faber