Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Nieuws

Minder administratieve lasten door quotumregeling banenafspraak?

Significant APE heeft voor het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de administratieve lasten voor werkgevers binnen een nieuw voorstel voor de quotumregeling van de banenafspraak. De voorgestelde regeling is onderdeel van een breder initiatief om de banenafspraak te versimpelen.

In de banenafspraak is vastgelegd dat werkgevers banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als het afgesproken aantal banen niet wordt behaald, kan de quotumregeling van kracht worden.

In de huidige quotumsystematiek is het zo dat er een boete staat op iedere niet-gerealiseerde baan uit het quotum van een individuele werkgever. In de voorgestelde nieuwe systematiek wordt een collectieve ‘inclusiviteitsopslag’ betaald door alle werkgevers. Deze wordt gecombineerd met een bonus voor iedere gerealiseerde baan. Met de bonus kan de betaalde opslag gecompenseerd worden. En bij genoeg gerealiseerde banen kan de werkgever zelfs positief uitkomen.

Het onderzoek identificeert eventuele administratieve lasten voor werkgevers binnen de nieuwe quotumsystematiek. Ook bieden de uitkomsten het ministerie van SZW aanknopingspunten om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Significant APE heeft voor het onderzoek uitgebreid gesproken met werkgevers- en brancheorganisaties en met verschillende type werkgevers. In de voorgestelde systematiek zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen inkoop- en inleenverbanden naar verwachting afspraken maken over verdeling van de bonus.

Het onderzoeksrapport is door staatssecretaris Van Ark aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, tegelijk met de resultaten van diverse andere onderzoeken naar de banenafspraak.

Je leest het hele rapport hier.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft