Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Nieuws

Naar minder administratieve lasten door de quotumregeling banenafspraak?

Van boete naar bonus

Significant APE heeft voor het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de administratieve lasten voor werkgevers binnen een nieuw voorstel voor de quotumregeling van de banenafspraak. De voorgestelde regeling is onderdeel van een breder initiatief om de banenafspraak te versimpelen. Het onderzoeksrapport is door staatssecretaris Van Ark aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, tegelijk met de resultaten van diverse andere onderzoeken naar de banenafspraak.

Met de banenafspraak is vastgelegd dat werkgevers banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer het afgesproken aantal banen niet wordt behaald, kan de quotumregeling van kracht worden. In de huidige quotumsystematiek is het zo dat er een boete staat op iedere niet-gerealiseerde baan uit het quotum van een individuele werkgever. In de voorgestelde systematiek wordt een collectieve ‘inclusiviteitsopslag’ betaald door alle werkgevers, gecombineerd met juist een bonus uitgekeerd voor iedere gerealiseerde baan. Met de bonus kan de betaalde opslag gecompenseerd worden en bij genoeg gerealiseerde banen kan de werkgever positief uitkomen.

Doel van het onderzoek is het identificeren van eventuele administratieve lasten voor werkgevers binnen de nieuwe quotumsystematiek, en het bieden van aanknopingspunten voor het ministerie van SZW om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Verwachting bij de voorgestelde systematiek is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen inkoop- en inleenverbanden afspraken gaan maken over verdeling van de bonus. Om mogelijke administratieve lasten binnen de nieuwe systematiek en bij eventuele verdeling van de bonus te inventariseren, heeft Significant APE gesproken met werkgevers- en brancheorganisaties, en verschillende typen werkgevers.

Lees het rapport hier.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft