Menu
Significant-34_Desktop_2000x655
Nieuws

Landelijke impuls voor filmeducatie

Significant APE voert momenteel de evaluatie uit van de pilot Impuls filmeducatie, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ministerie heeft in de pilot subsidie beschikbaar gesteld met het doel meer kinderen en jongeren kennis te laten maken met film en wat beeld kan doen. De versterking van filmeducatie (en beeldcultuur) is van structurele aard, naar aanleiding van een toezegging van de minister aan Kamerlid Bergkamp (D66).

De impuls richt zich zowel op het versterken van het landelijke netwerk voor filmeducatie, als op het lokaal bevorderen van filmeducatie door het oprichten van zogenaamde filmeducatie-hubs. In 2019 zijn twee van deze hubs gestart, in Den Haag en in Nijmegen. Het Landelijke Netwerk Filmeducatie wordt gecoördineerd door Eye Filmmuseum.

Het onderzoek moet zicht geven op de belangrijkste lessen nu het eerste jaar van de pilot ten einde is gekomen. Dit dient als input voor het landelijk uitrollen van de pilot in 2020. Daarnaast geeft het inzicht op manieren om in de toekomst de impact van de regeling inzichtelijk te kunnen maken.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen