Menu
Significant-32_Desktop_2000x655
Nieuws

Is jouw gemeente klaar voor extra toestroom in de bijstand vanwege corona?

De coronacrisis zorgt ook op economisch vlak voor veel onrust. Het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt een forse toename van de werkloosheid. Dit betekent voor gemeentes onherroepelijk een toename van het aantal burgers in de bijstand. Wat is de impact hiervan voor jouw gemeente? Is jouw organisatie voldoende toegerust om die extra bijstandsaanvragen op te vangen? De Quick Assessment Participatiewet geeft snel en goed inzicht in waar je als gemeente nu staat en het biedt concrete aanknopingspunten voor verbeteringen.

Het CPB verwacht door de coronacrisis een toename van de werkloosheid. In het meest gunstige scenario gaat het om een stijging van 4,5 procent, maar deze toename kan oplopen tot wel 9,4 procent in het minst gunstige scenario. Dit betekent onvermijdelijk dat meer mensen straks een beroep moeten doen op de bijstand. En dat voert de druk op bij gemeenten, soms al op zeer korte termijn.

Om gemeenten te helpen de gevolgen van de crisis adequaat het hoofd te bieden heeft Significant APE de Quick Assessment Participatiewet ontwikkeld. In het assessment verbinden we gedegen cijfermatige analyses met praktische kennis van beleid en uitvoering in het sociaal domein. En dat brengt gemeentes verder.

Quick Assessment Participatiewet

De Quick Assessment Participatiewet geeft binnen een kort tijdsbestek van vier weken inzicht in waar je als gemeente staat, wat er op je afkomt en wat je moet doen om op tijd klaar te zijn voor de verwachte extra instroom. Het assessment bestaat uit vijf stappen.

  • Stresstest: de verwachting is dat veel burgers bij gemeenten zullen aankloppen voor inkomenssteun. De stijging zal niet in alle regio’s gelijk zijn omdat de economische structuur regionaal verschilt. Het assessment maakt voor jouw gemeente inzichtelijk welke extra instroom er te verwachten valt de komende jaren.
  • Bestandsanalyse: we maken een analyse van de ontwikkeling en opbouw van het huidige bestand, inclusief een vergelijking met een aantal benchmarkgemeenten.
  • Financiële analyse: we kijken welke ontwikkelingen er waren rond de inkomsten en uitgaven BUIG sinds 2015. En – belangrijker nog – we kijken naar de financiële perspectieven voor de komende vier jaar, ook gegeven de extra instroom. Waar moet je rekening mee houden?
  • Analyse beleid en uitvoering: hierin nemen we de sturingscyclus van de gemeente onder de loep. We geven concrete adviezen voor verbeteringen van de wendbaarheid en effectiviteit. Ben je bijvoorbeeld in staat om burgers met een ander klantprofiel goed te helpen, zoals bijvoorbeeld afgestudeerden, jongeren, flexwerkers en ZZP’ers?
  • Presentatie uitkomst: We presenteren de uitkomsten in een handige PowerPointpresentatie en kijken samen naar het beleid en de sturing van de gemeente, de uitvoering en de capaciteit.
“We hebben de Quick Assessment Participatiewet ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring in onderzoek en advies op het terrein van werk, participatie en inkomen, zowel voor het Rijk als voor gemeenten.” Leo Aarts

Wat is er nodig voor dit assessment?

Allereerst hebben we een uitdraai van de registratiesystemen nodig. Daarnaast willen we graag een aantal (zes tot acht) gesprekken voeren met de mensen die vanuit de Participatiewet betrokken zijn bij beleid, uitvoering, handhaving en management. Die gesprekken kunnen we ook online – via videobellen - voeren. Gedurende het gehele traject betrekken we jou als opdrachtgever bij de keuzes die we maken, zoals de keuze voor specifieke focusgebieden voor het assessment of de keuze met welke andere gemeenten je je wilt meten voor de benchmark.

Benieuwd naar wat wij voor jouw gemeente kunnen doen? Of heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over deze nieuwe vorm van dienstverlening.