Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Nieuws

Handreiking begeleidingsnoodzaak: handig hulpmiddel voor professionals

Sinds mei 2018 is er een handig hulpmiddel voor professionals die werken met cliënten met een beperking. Met de handreiking vaststelling begeleidingsnoodzaak kunnen deze professionals beter inschatten wat er nodig is aan het begin van een arbeidstoeleidings- of re-integratieproces. Dus als het nog niet bekend is welk werk de cliënt gaat doen. Significant APE ontwikkelde deze handreiking samen met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

De handreiding - gesubsidieerd door het UWV - is een vervolg op een subsidieproject uit 2014. In dit eerdere UWV-project is een lijst met 21 aspecten opgesteld die volgens zorgprofessionals het meest relevant zijn voor het bepalen van de begeleidingsnoodzaak.

De handreiking structureert deze aspecten in een handzame exceltool en biedt de professional zo houvast bij het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak. De meerwaarde én bruikbaarheid ervan is onderzocht in de praktijk. Conclusie? De handreiking structureert het beoordelingsproces van de professional die zich een beeld wil vormen over de inzet van begeleiding, maar neemt de professionele beoordeling niet over.

De handreiking is er voor arbeidsdeskundigen, klantmanagers, consulenten, jobcoaches en begeleiders uit VSO en Praktijkonderwijs. Het bevat naast de exceltool een uitgebreide toelichting inclusief handige tips en tricks.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom