Menu
Significant-11_Desktop_2000x655
Nieuws

Eerlijke bedrijfsvoering door culturele instellingen

Culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor BIS-subsidie van het ministerie van OCW moeten aan de eisen voor een gezonde bedrijfsvoering voldoen én zich inzetten voor een eerlijke beloning binnen de sector. Significant APE heeft deze onderdelen in de (ruim 200) subsidieaanvragen voor de periode 2021-2024 voor de Raad voor Cultuur geanalyseerd.

Culturele instellingen zijn vaak voor een deel van hun inkomen afhankelijk van subsidie van de Rijksoverheid. Deze subsidie wordt uitgekeerd door het ministerie van OCW op advies van de Raad voor Cultuur. Het grootste deel van de subsidie wordt uitgekeerd vanuit de culturele basisinfrastructuur (ook wel de BIS, of ‘subsidie-Champions League' aldus 3voor12). Dit komt terecht bij beeldbepalende culturele instellingen die een centrale plek innemen in onze culturele sector.

In 2020 wordt het subsidiegeld (193,4 miljoen euro) voor de periode van 2021 t/m 2024 verdeeld. Dit verloopt via een uitgebreid beoordelingsproces. Meer dan 200 culturele instellingen doen een beroep op deze subsidie. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Theater Amsterdam, het Scapino Ballet uit Rotterdam, Het Metropole orkest, Holland festival en het Terschellings Oerol festival.

Sinds 2020 moeten deze instellingen ook de Fair Practice Code toepassen om in aanmerking te komen voor subsidie. Hierin komen verschillende regels en richtlijnen samen. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden. Die waarden zijn: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Zie de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.

Onze opdracht

De Raad voor Cultuur heeft Significant APE gevraagd om een analyse uit te voeren van de bedrijfsvoering en toepassing van de Fair Practice Code bij deze aanvragen. Bij de analyse van de financiële gezondheid hebben wij niet alleen gekeken naar hoe de aanvrager er nu voor staat, maar ook naar zijn plannen voor de realisatie en de toepassing van die Fair Practice Code. Belangrijk is dat de Fair Practice Code breder gaat dan ‘eerlijke beloning’. Het gaat ook om een visie die in het handelen van de organisatie in haar geheel moet terugkomen en dus niet onder te brengen is bij één specifiek beoordelingscriterium. Denk bijvoorbeeld aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook aan het vrijwilligersbeleid en de wijze waarop een instelling de Fair Practice Code uitdraagt.

We hebben inmiddels de eerste analyseronde afgerond en de verslagen opgeleverd aan de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur adviseert het ministerie van OCW uiterlijk 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de nieuwe BIS presenteren..

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen