Menu
Significant-54_Desktop_2000x655
Nieuws

Deelname kennissessie landelijke toegankelijkheid MO/BW

In het kader van het onderzoek Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW), organiseren wij een kennissessie voor beleidsmedewerkers van gemeenten. De sessie vindt plaats in Utrecht, op 28 augustus 2019 van 10.00u tot 12.00u. Tijdens dit onderzoek merken wij dat er nog verschillende vragen en leerpunten bestaan voor gemeenten. Dit geldt bijvoorbeeld rondom de interpretatie en toepassing van verschillende onderdelen van de modelbeleidsregels. Deze kennissessie willen wij dan ook gebruiken als een leermoment waarbij er ruimte is om het gesprek aan te gaan over verschillende knelpunten en oplossingsrichtingen.

In deze sessie staat kennisuitwisseling centraal. Naast de presentatie en validatie van de uitkomsten van het onderzoek willen we betrokkenen onderling kennis laten uitwisselen en inzichten geven die zij kunnen gebruiken in de doorontwikkeling van hun visie en aanpak richting de toekomst, hetgeen bijdraagt aan de regionale kennis. De bijeenkomst is gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten.

Aanmelden

Indien u professioneel betrokken bent bij het onderwerp landelijke toegankelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en u graag aanwezig zou willen zijn bij deze bijeenkomst, horen wij het graag! In dit geval kunt u uzelf opgeven door een e-mail te sturen naar: sam.huberts@significant.nl (voor 19 augustus 2019). Vanwege beperkte capaciteit zullen wij bij grote belangstelling een selectie maken uit de aanmeldingen.

Het onderzoek voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is betrokken bij het onderzoek en ondersteunt de uitvoering hiervan. Het doel van dit onderzoek is om aanknopingspunten te bieden voor duidelijke afspraken tussen gemeenten over de uitvoering, de onderlinge samenwerking en de financiƫle verantwoordelijkheid van gemeenten (wie betaalt voor welke cliƫnt en wanneer?).

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen