Menu
Significant-27_Desktop_2000x655
Nieuws

Cultuurparticipatie voor en door ouderen: evaluatie Age Friendly Cultural Cities

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft Significant APE de evaluatie uitgevoerd van de subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities. Het evaluatierapport biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van vergelijkbare regelingen in de toekomst en voor het verduurzamen van initiatieven.

Met de regeling Age Friendly Cultural Cities konden gemeenten en culturele of zorginstellingen samen subsidie aanvragen om culturele activiteiten te organiseren voor en door ouderen. Dit kon variƫren van kunst of dans tot culturele uitjes voor ouderen die dit niet zelf meer kunnen. De steden die deelnamen aan de regeling streden tegelijkertijd ook om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Deze werd uitgereikt aan de stad/regio die mooie initiatieven heeft gerealiseerd die tevens toekomstbestendig zijn.

Significant APE heeft een evaluatie uitgevoerd van de regeling over de periode van 2016 tot 2020. Belangrijk onderdeel van de evaluatie was de vraag in hoeverre de initiatieven verduurzaamd zijn door de gemeenten en instellingen, en bijvoorbeeld onderdeel werden van meerjarige beleidsplannen. Het rapport geeft aanbevelingen aan zowel het Fonds over het stimuleren van verduurzaming, als aan de gemeenten en instellingen die ambities hebben op het gebied van cultuurparticipatie voor en door ouderen.

De resultaten van het onderzoek zijn getoond tijdens de slotmanifestatie van de deelnemers aan de ronde 2019-2020, die heeft plaatsgevonden op 31 mei. Bij deze slotmanifestatie is tevens de laatste BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uitgereikt. Het Fonds heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in een infographic met tips voor Age Friendly Cultural Cities. De infographic is hier te bekijken.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Dionne Faber