Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Nieuws

Belemmeringen voor woningdelen door bijstandsgerechtigden

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert Significant APE een onderzoek uit naar de belemmeringen voor bijstandsgerechtigden om woonruimte te delen. Wij onderzoeken of er (inderdaad) belemmeringen spelen en welke belemmeringen dit zijn. Deze belemmeringen kunnen financieel-economisch, institutioneel en persoonlijk van aard zijn. Daarnaast is het verband tussen deze belemmeringen en (de stijging in de afgelopen jaren van) dak- en thuisloosheid onderdeel van het onderzoek.

Op 18 december 2019 kondigde staatssecretaris Van Ark dit onderzoek al aan de Tweede Kamer aan. Hierbij schreef ze: “Uiteraard zal de kostendelersnorm nadrukkelijk bij het onderzoek worden betrokken. Hierbij wil ik tevens laten onderzoeken of de mogelijkheid van maatwerk die de Participatiewet biedt, voldoende is om eventuele belemmeringen bij het delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden weg te nemen.”

Om belemmeringen in beeld te brengen, brengen wij met interviews en groepsgesprekken de perspectieven van bijstandsgerechtigden, gemeenten en maatschappelijke organisaties in kaart. Daarnaast wordt ook een data-analyse uitgevoerd om tot een landelijk beeld te komen van woningdeling en de ontwikkelingen daarin na de introductie van de kostendelersnorm. Tot slot zetten wij een enquête uit onder gemeenten.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom