Menu
Significant-25_Desktop_2000x655
Nieuws

Onderzoek en infographic meegestuurd bij uitgangspunten cultuurbeleid Rijksoverheid 2021-2024

Minister Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer de uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de Rijksoverheid in de periode 2021-2024 gestuurd, hierbij is bovenop eerder gepubliceerd Significant APE-onderzoek nu ook de visuele samenvatting bijgevoegd.

Als bijlage bij de aanbiedingsbrief is ons onderzoek naar de diversiteit in de cultuursector meegestuurd. Ook de aanvulling op het onderzoek (uitsplitsing van de uitkomsten naar BIS-instellingen en niet-BIS-instellingen) en de infographic zijn als bijlage aan de brief toegevoegd. De bestanden zijn hier te raadplegen.

In de brief schetst de minister de uitgangspunten voor de nieuwe periode, hierbij wordt ingezet op verbreding en vernieuwing, een sterke culturele sector, cultuur voor iedereen en cultuur is grenzeloos. Afgesproken doelen worden besproken en de samenstelling van de basisinfrastructuur in de periode 2021-2024 wordt geschetst.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Nienke Bilo