Menu
Significant-46_Desktop_2000x655
Nieuws

2018: een jaar vol mooie cultuurprojecten

In 2018 heeft Significant APE diverse mooie projecten mogen uitvoeren binnen het domein cultuur. Een fijne ontwikkeling is dat wij steeds vaker gevraagd werden om 'mixed-methods' onderzoeken uit te voeren.

Bij deze onderzoeken worden onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. De evaluatie van de meerjarige activiteitensubsidies - in opdracht van het Fonds Podiumkunsten - is hier een mooi voorbeeld van. Hierin kwamen verschillende onderzoeksmethoden aan bod, zoals interviews, desk research, texmining, een webenquête en data analyse.

Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de diversiteit van personeel en besturen van culturele instellingen. Dit onderzoek voerden wij uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierbij hebben we desk research, interviews en een webenquête ingezet.

Naast verschillende 'mixed-methods' onderzoeken mochten wij in 2018 ook weer een aantal interessante herhaalopdrachten doen voor tevreden opdrachtgevers. Zo brachten wij onder meer de economische ontwikkelingen in de sectoren podiumkunsten en beeldende kunst in kaart voor het Ministerie van OCW. Ook evalueerden wij de financiële stabiliteit van POM-aanvragers (aanvragers van de status ‘professionele organisatie voor monumentenbehoud’) voor de Raad voor Cultuur.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen