Menu
Integriteit als leidraad

De Significant Groep is de overkoepelende moederorganisatie van Significant Synergy, Significant Public, Significant APE en Significant Insights. Vier advies-/onderzoekbureaus met ieder hun eigen specialisaties maar altijd met een nadrukkelijke focus op de publieke sector. Integer handelen is voor ons een basisvoorwaarde om ons werk goed te kunnen doen.

We beschouwen ons zelf tijdens opdrachten niet als een neutrale buitenstaander, maar steeds als een ‘onafhankelijke insider’. Als vertegenwoordiger van de overheid dienen wij het publieke belang en ons werk brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Burgers moeten op de overheid kunnen vertrouwen en dus óók op ons.

Onze rol als extern adviseur of onderzoeker brengt ons met veel mensen in contact. Mensen die ons in alle openheid en vertrouwelijkheid ten behoeve van onze opdrachten inzicht geven in feiten, meningen en gedeelde inzichten. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Wederzijds respect en integriteit vormen daarom voor ons de basis van al onze samenwerkingen.

Integriteit: één van de zes principes

Integriteit komt binnen de Significant Groep tot uiting in onze principes, onze mensen en in onze cultuur. Integriteit is één van de zes principes waar Significant Groep voor staat, naast Vrijheid, Openheid, Diversiteit, Integriteit en Zorgzaamheid. We nemen deze principes heel serieus: wij aanvaarden geen opdrachten als we niet de gelegenheid krijgen hierbij integer ons werk te doen. Het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in onze integere roluitoefening stellen willen we niet beschamen. Daarom heerst er binnen Significant Groep vanuit het oogpunt van integriteit een zerotolerance-cultuur ten aanzien van belangenverstrengeling.

Moreel kompas

Adviseren en samenwerken is natuurlijk mensenwerk. Voor ons begint integriteit dan ook bij de mensen die wij werven en selecteren. Bij het eigen ‘morele kompas’ dat zij meebrengen. Hierbij helpt onze scherpe positionering op de publieke sector sterk. Bij Significant Groep solliciteren vaak mensen die begrijpen en aanvoelen dat zij indirect voor de overheid gaan werken. Zij kiezen hier zeer bewust voor. Zodoende zijn zij in de regel niet erg gericht op of gevoelig voor persoonlijk gewin of commerciële belangen. Zij willen er vooral het verschil kunnen maken voor de publieke zaak. Het is onze ervaring dat onze medewerkers van nature integer handelen en goed ontwikkelde voelsprieten hebben voor niet-integer handelen. Dat maakt ons echter niet minder waakzaam, want een faux pas is soms snel gemaakt en niet altijd zo eenvoudig te herstellen.

Een cultuur van integer handelen bouw je samen op. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het leiderschap binnen de Significant Groep: onze partners, directors, projectleiders en teamleiders geven het goede voorbeeld. Wij zien het als een voordeel dat al onze adviseurs en onderzoekers (100%) in loondienst zijn. Omdat wij onze collega’s zelf werven, selecteren, opleiden, (bege)leiden, beoordelen en belonen, zijn wij heel goed in staat om een collectieve cultuur van integer professioneel handelen te onderhouden.

Waarborging

Al onze professionals hebben via hun arbeidsovereenkomst getekend voor een taakinvulling conform onze zes principes, waaronder Integriteit. Daar waar sectorspecifieke codes bestaan, zoals Gedragscode Integriteit Rijk of de NEVI-gedragscode voor inkoopopdrachten, betrekken wij deze in het Onboardingstraject van nieuwe medewerkers, de opleidingsprogramma’s binnen onze Significant Academy en onze ‘Significant way of working’. Significant Groep handelt bovendien in al haar opdrachten volgens de AVG-normen.

Heb je vragen of een klacht op het gebied van Integriteit binnen de Significant Groep? Mail dan naar onze Integriteitsfunctionaris Integriteit@significant.nl.

Onze Integriteitsfunctionaris heeft net als onze Functionaris Gegevensbescherming, de twee Vertrouwenspersonen, de Personeelsvertegenwoordigingen en het Kwaliteitsteam een onafhankelijke positie binnen Significant Groep. Daar worden we samen beter van.