Menu
Significant-31_Desktop_2000x655
Zorg

Onderzoek naar de financiële en inhoudelijke uitdagingen

Ons zorgstelsel is voortdurend in ontwikkeling, zowel beleidsmatig als op het terrein van financiering, kwaliteit en innovatie. Significant APE onderzoekt beleidsmatige en economische ontwikkelingen in de zorg en is betrokken bij de risicoverevening voor zorgverzekeraars.

We ondersteunen actoren in de zorg bij uiteenlopende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de financiële gevolgen van herberekening van de vergoedingslimieten van geneesmiddelen voor cliënten. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp. Hier ligt een objectief verdeelmodel aan ten grondslag. Naast de bijbehorende complexe verdeling van financiële middelen zijn er inhoudelijke uitdagingen voor gemeenten. De randvoorwaarden voor een ‘beschermd thuis’, ondersteuning of jeugdhulp zijn minstens zo belangrijk als voldoende financiële middelen.

Significant APE doet zowel onderzoek naar de financiële als de inhoudelijke uitdagingen voor gemeenten.

Risicoverevening

Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage van de overheid, waarvan de hoogte afhangt van de samenstelling van de verzekerdenpopulatie van die verzekeraar. Voor verzekerden met een hoog risicoprofiel krijgen zij meer dan voor verzekerden met een laag risicoprofiel. Deze bijdrage komt voort uit de risicoverevening. APE is vanaf de start van het bureau betrokken bij de ontwikkeling van de modellen van de risicoverevening en heeft een groot aantal projecten op dit terrein uitgevoerd voor het ministerie van VWS.

Wij hebben veel verschillende opdrachtgevers, uit verschillende subsectoren binnen de zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, ZonMw, verzekeraars, zorginstellingen en landelijke koepels. Ook voor gemeenten voeren wij onderzoeken uit op het snijvlak van gezondheidszorg en sociale zekerheid, bijvoorbeeld op het gebied van de Participatiewet. Voor onderzoeken op het gebied van zorg maakt APE gebruik van uiteenlopende onderzoeksmethoden. Regelmatig worden uitgebreide econometrische analyses gedaan voor onder andere de risicoverevening, maar ook combinaties van bijvoorbeeld interviews en financiële analyses worden ingezet om onderzoeksvragen te beantwoorden.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Maartje Gielen