Menu
Significant-8_Desktop_2000x655
Werk en inkomen

Voor onderzoek en advies

Het domein van Werk & Inkomen is continu in beweging. Bij Significant APE hebben we ruime kennis van dit domein. Wij voeren diverse onderzoeken uit en adviseren beleidsmakers vanuit inhoudelijke expertise op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsparticipatie en (duurzame) inzetbaarheid.

Sociale zekerheid raakt burgers op zowel sociaal als economisch vlak. Significant APE is nauw betrokken bij onderzoeken binnen dit domein. We hebben expertise op verscheidene gebieden, zoals inzake de WIA (IVA, WGA 80-100, WGA35-80, 35-minners), Ziektewet, Werkloosheidswet en Participatiewet (voorheen WWB).

Onze opdrachten gaan bijvoorbeeld in op de effecten van loondoorbetaling, risico’s voor de uitvoerende organisaties, de positie van professionals, de inzet van instrumenten als no-riskpolis of proefplaatsing, de beleving van cliënten en de inkomenseffecten voor betrokken populaties.

Het bevorderen van arbeidsparticipatie en inzetbaarheid (employability) is eveneens voor veel organisaties een hele uitdaging . Onze onderzoekers denken graag mee vanuit inhoudelijke betrokkenheid. Zo evalueren we interventies in loopbaanontwikkeling en brengen hun effectiviteit in beeld. Ook kunnen we kosten/batentools ontwikkelen, overwegingen van werkgevers inzichtelijk maken of de professionaliteit van uitvoeringsorganisaties versterken.

Vaak krijgen we de vraag ‘aan welke knoppen gedraaid kan worden’ om met beleidsinterventies het verschil te maken. Het gaat dan vaak om het verschil in de zin van meer duurzame inzetbaarheid van werknemers of het bevorderen van de arbeidsparticipatie van een specifieke, kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Wat je vraag ook is, we helpen je graag om het juiste antwoord te vinden.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Michiel Blom