Menu
Significant-2_Desktop_2000x655
Verdeelmodellen

Een eerlijke verdeling

Wij houden ons al jarenlang bezig met verdeelmodellen op allerlei terreinen. Daarbij staat vaak de vraag centraal: hoe kunnen beschikbare middelen eerlijk verdeeld worden? Wij kunnen helpen bij het ontwikkelen, verbeteren en toetsen van verdeelmodellen.

Om te bepalen hoe de beschikbare middelen eerlijk verdeeld kunnen worden maken we gebruik van objectieve factoren. Uitgangspunt van een objectieve verdeling is dat ontvangers van een budget zo min mogelijk worden geconfronteerd met perverse prikkels om de uitkomst van de verdeling te beïnvloeden. Tegelijkertijd is het van belang dat een verdeelmodel zo volledig mogelijk is en er geen belangrijke factoren ontbreken.

Wij ondersteunen gemeenten regelmatig bij het toetsen van verdeelmodellen, bijvoorbeeld voor het gemeentefonds of het verdeelmodel sociaal domein. We onderzoeken dan aan de hand van econometrische analyses of er objectieve factoren van belang zijn voor de budgetbepaling voor gemeenten, terwijl deze factoren nog geen plaats hebben in het verdeelmodel. Ook hebben we in het verleden bijgedragen aan de ontwikkeling van het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds.

Daarnaast zijn wij op het gebied van de zorg bezig met verdeelmodellen. Wij werken bijvoorbeeld al jaren aan onderzoeken op het gebied van de risicoverevening. Daarbij worden de zorgkosten van alle inwoners van Nederland voorspeld om budgetten te verdelen tussen zorgverzekeraars, om risicoselectie te voorkomen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Maartje Gielen