Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Monitoring en evaluatie

Voor de verbetering van beleid

Beleid is veranderlijk. Om dit te kunnen beoordelen of om bij te kunnen sturen, is gedegen monitoring en evaluatie van belang. Significant APE zet zich actief in voor de verbetering van beleid.We acteren als een ondersteunende partner voor onze opdrachtgevers zoals ministeries, provincies, gemeenten en private partijen.

Op het gebied van monitoring en evaluatie zetten we een breed scala aan methoden in. Allereerst zijn dat kwantitatieve methoden zoals rigoureuze statistische analyses en voorspellende rekenmodellen om de effectiviteit en efficiëntie van interventies te onderzoeken. We hebben veel ervaring met het koppelen, bewerken en analyseren van grote bestaande databronnen en met het genereren van nieuwe gegevens door middel van onder andere (web)enquêtes. Ten tweede zetten we kwalitatieve methoden in, zoals verdiepende interviews en multi-actor analyses om de praktische uitvoering van interventies te reconstrueren. Ten derde kun je bij ons terecht voor participatief onderzoek in de vorm van focusgroepen en werkconferenties met relevante stakeholders om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van stakeholders.

De kracht van onze evaluaties zit in de juiste combinatie van methodes die elkaar complementeren. Hiermee voeren we diepgaande analyses uit en komen we tot praktische antwoorden en aanbevelingen.