Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Mixed methods

Voor de juiste oplossing

'Mixed methods' onderzoek kan helpen om tot een juiste oplossing te komen. Door kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan een toepassingsgerichte oplossing van beleidsvraagstukken.

Bij Significant APE vragen we meer van antwoorden. De vragen van onze opdrachtgevers staan hierbij voorop. Door onze brede expertise en flexibele werkwijze kunnen we altijd verschillende methoden en technieken inzetten. Op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze verdiepen wij tot het toegesneden antwoord op jouw vraagstuk.

Bij onderzoek zijn vaak verschillende invalshoeken van belang. In de praktijk houdt een 'mixed methods' aanpak bijvoorbeeld in dat kwantitatieve analyses – zoals de analyse van databestanden of web enquêtes - gecombineerd worden met verdiepende kwalitatieve studies via onder meer interviews en expertmeetings.

Het is belangrijk te realiseren dat een 'mixed methods design' meer is dan het willekeurig toepassen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Er zijn veel verschillende manieren waarop verschillende methoden kunnen worden gecombineerd. De keuze hoe dit te doen binnen een onderzoeksdesign is afhankelijk van doelstelling, vraagstelling, beschikbare tijd en middelen.

Ook in situaties waar ‘harde’ gegevens deels ontbreken, slagen we erin om – via een 'mixed methods analyse' van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden – een bijdrage te leveren aan een toepassingsgerichte oplossing van beleidsvraagstukken. We vinden het belangrijk de maatschappelijke vraagstukken die we onderzoeken altijd te zien in het licht van hun context en vanuit de verschillende perspectieven van belanghebbenden.