Menu
Significant-2_Desktop_2000x655
Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Expert op ieder gebied

Gedegen en geavanceerd econometrisch onderzoek. Daarvoor ben je bij Significant APE aan het juiste adres. We zijn expert op dit gebied.

We zijn gespecialiseerd in:

  • Meten van effectiviteit: wat is het effect van een interventie, ingezette middelen of maatregelen?
  • Meten van doelmatigheid: hoe optimaal is de inzet van de beschikbare middelen?
  • Verklaren en verdelen: hoe kunnen beschikbare middelen eerlijk verdeeld worden?
  • Benchmarken: hoe doe ik het ten opzichte van anderen?

Het meten van de effectiviteit en doelmatigheid is vaak onderdeel van beleidsevaluaties.

Om te bepalen hoe de beschikbare middelen eerlijk verdeeld kunnen worden maken we gebruik van objectieve factoren. Uitgangspunt van een objectieve verdeling is dat ontvangers van een budget zo min mogelijk worden geconfronteerd met perverse prikkels om de uitkomst van de verdeling te beïnvloeden. Dit doen we bijvoorbeeld bij het verdelen van middelen over gemeenten voor het uitkeren van bijstandsbudgetten, of over zorgverzekeraars om risicoselectie te voorkomen.

Significant APE is expert in het koppelen, bewerken en analyseren van grote bestaande databronnen en in het genereren van nieuwe gegevens door middel van onder andere (web)enquêtes, webscraping en text mining.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Maartje Gielen