Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Voor een antwoord op je vraag

Een verkenning van een relatief onbekend beleidsprobleem, het in kaart brengen van knelpunten in de implementatie of het vertellen van het verhaal achter de cijfers. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn zeer veelzijdig en helpen ons om het antwoord te vinden op jouw vraag.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Verkennend - wanneer weinig bekend is over een onderwerp -, verklarend -wanneer cijfers een onverwacht beeld laten zien - of ondersteunend - wanneer er behoefte is aan draagvlak.

We bepalen samen met jou en afhankelijk van het onderzoeksdoel welke kwalitatieve methoden het best kunnen worden ingezet. Of het nu gaat om meer gangbare onderzoeksmethoden als bijvoorbeeld interviews, werksessies, expertmeetings of focusgroepen. Of als het gaat om meer innovatieve vormen als de versnellingskamer of actieonderzoek.

Nieuwsgierig wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten.