Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Internationale samenwerking

Een schat aan ervaring

Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op diverse belangrijke onderwerpen. Significant APE heeft veel ervaring met dit beleid, en werkt bij onderzoeken samen met een uitgebreid netwerk van internationale en lokale consultants.

Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op een aantal belangrijke onderwerpen: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Evaluaties zijn een belangrijk instrument om effectiviteit en efficiëntie van ontwikkelingsprogramma’s te vergroten. Door het regelmatig uitvoeren van evaluatieonderzoek is Significant APE bekend met al deze onderwerpen. 'Private sector ontwikkeling' en 'publiek private partnerschappen zijn eveneens thema’s waar we veel kennis over hebben.

We gebruiken een grote variatie aan hoogwaardige evaluaties; van uitgebreide, (semi-)experimentele impactevaluaties tot aan procesevaluaties. We hebben de expertise in huis om evaluaties zowel met een puur kwantitatieve of kwalitatieve aanpak als met een 'mixed methods approach' te benaderen.

We werken in het domein internationale samenwerking samen met een uitgebreid netwerk van internationale en lokale consultants. Zo voeren wij projecten uit samen met MDF, AidEnvironment, UNESCO-IHE, BRAC-IGS en Timpoc consultancy. Samen met MDF vormt Significant APE een consortium binnen de raamovereenkomst ‘establishing impact’ van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.