Menu
Testbeeld-3_Desktop_2000x655
Gemeentefinanciën sociaal domein

Meer inzicht in de financiën

De grote veranderingen in gemeenteland hebben verstrekkende gevolgen voor de gemeentefinanciën in het sociaal domein. Wij helpen met het geven van inzicht in gemeentefinanciën, waarbij wij ons met name richten op overschotten en tekorten.

Iedere gemeente wil haar middelen op een optimale manier inzetten. Hiervoor is ook inzicht nodig in het financiële wel en wee van de gemeente. APE Significant doet onderzoek naar verdeelmodellen en verdeelstoornissen. Aan de hand van econometrische analyses onderzoeken we bijvoorbeeld of er objectieve factoren van belang zijn voor de budgetbepaling gemeente, terwijl deze factoren nog geen plaats hebben in het verdeelmodel. Daarnaast voeren we ramingen uit en rekenen voor gemeenten verschillende scenario’s door.

De maatschappij is constant in beweging. Deze ontwikkelingen werken door op het verdeelmodel en dus op de gemeentelijke financiën. Wij geven gemeenten inzicht in tal van financiële onderwerpen. Of het nu gaat om de verwachte groei van het aantal mensen in de bijstand, effecten van beleidskeuzes op inkomsten uit het verdeelmodel, of om de gevolgen van een gemeentelijke herindeling voor inkomsten met betrekking tot het sociaal domein.

Én Frontin Buig

Om gemeenten snel, en accuraat, inzicht te verschaffen in hun BUIG-budgetten, hebben wij samen met Frontin PAUW een handige webapplicatie ontwikkeld. Gebruikers van de Frontin Buig-applicatie hebben met een druk op de knop toegang tot:

  • Een interactief overzicht per budgetbeschikking;
  • Overzichtelijke analyses van budgetmutaties: waarom is het budget veranderd? Bijvoorbeeld mutaties in macrobudget, historisch aandeel, huishoudsamenstelling, bijstandskans en normbedragen;
  • Monitoring: hoe verhouden de objectief geschatte bijstandsaantallen zich tot de realisatie (per huishoudtype)?;
  • Meerjarige prognoses Buig budget met periodieke updates;
  • Meerjarige prognoses Buig lasten met periodieke updates;
  • Een rapportage op maat ten behoeve van de dienstleiding, bestuur en gemeenteraad.

Voor meer informatie over de applicatie bekijkt u de factsheet. Of neem vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie op locatie en een gratis proefabonnement via info@frontinbuig.nl.