Menu
Significant-40_Desktop_2000x655
Financieel-economische analyses

Diepgaand inzicht om verder te kunnen

Maatschappelijke vraagstukken hebben vaak een financiële component. Op welke wijze kun je het hoogste rendement behalen? Wij helpen hierbij graag met de benodigde financieel-economische analyses.

Het is belangrijk om (publieke) middelen op zo’n manier in te zetten dat er een zo hoog mogelijk rendement wordt gehaald. Significant APE is bedreven in het verschaffen van diepgaand inzicht in financiële vraagstukken. We hebben veel ervaring met publieke financiën. Onze econometristen en economen kennen zowel de nationale als regionale uitvoeringspraktijk, en zijn bekend met de bijbehorende aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan de efficiëntie van organisaties, de opbouw van de kosten van publieke voorzieningen en de financiële implicaties van nieuw beleid.

Maatschappelijk vraagstukken vragen inzicht in zowel kosten als baten met betrekking tot beleidskeuzes. Voorbeelden van financieel-economische analyses zijn bijvoorbeeld onze kostprijsonderzoeken en ramingen voor overheden en andere organisaties.

Ook voeren we analyses uit waarbij we ons richten op baten van nieuwe beleidsinterventies en brengen we in kaart bij wie deze baten dan terechtkomen. Hierbij verliezen we ook de immateriële zaken zoals gezondheid en welbevinden niet uit het oog.