Menu
Significant-13_Desktop_2000x655
Effectmeting en doelmatigheid

Voor meer kennis en inzicht

Goed beleid vereist kennis en inzicht. Vanuit onze domeinkennis en econometrische expertise helpen we organisaties met het verkrijgen van inzichten. Dat doen we door de effectiviteit van beleid te onderzoeken. Zo biedt het verleden inzicht in de toekomst.

Hoe pakt beleid in de praktijk uit? Hoe groot is het effect? Welke instrumenten zijn het meest effectief? En hoe verhoudt effectiviteit zich tot kosten? Dit zijn vragen die veel beleidsmakers herkennen. Wij helpen hierbij graag met het inzichtelijk maken van de effectiviteit van beleid.

Significant APE heeft ruime ervaring met effectiviteitsonderzoek. We beschikken over een breed repertoire aan evaluatie- en analysemethoden. Hiermee bieden we opdrachtgevers inzichten en een concreet handelingsperspectief. Zo biedt het verleden perspectief voor de toekomst.

Om effecten te meten gaan wij op zoek naar een goede controlegroep. Dit is een groep van huishoudens, personen of bedrijven waar het beleid niet op van toepassing is, maar die zoveel mogelijk gelijkenis hebben met de groep waar het beleid wel op van toepassing is. Wij zijn bedreven in het vormgeven van controlegroepen op basis van inhoudelijke domeinkennis en econometrische technieken. Zie bijvoorbeeld onderstaand het onderzoek naar de effectiviteit en werking van loonkostensubsidie en loondispensatie.

Wanneer het niet mogelijk is om een goede controlegroep vorm te geven, passen wij andere econometrische technieken toe om inzicht te geven in de effectiviteit van beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze evaluatie van de WBSO: Het ministerie van Economische Zaken wilde weten wat een euro aan belastingvoordeel oplevert aan extra innovatie. Het belastingvoordeel hangt echter af van de omvang van de innovatieve werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een kip-ei verhaal: Wat was er eerst? De kip? Of het ei? Dit lossen we op door het gebruik van instrumentele variabelen.