Menu
Significant-4_Desktop_2000x655
Benchmarken

Benchmarken geeft meer inzicht

Hoe goed doet jouw organisatie het ten opzichte van andere organisaties? Wat kun je leren van andere organisaties en wat kunnen andere organisaties van jouw organisatie leren? Dit zijn vragen die beantwoord kunnen worden met een benchmark. Significant APE helpt je graag om te bepalen op welke manier je een benchmark kunt inzetten om jouw activiteit(en) te verbeteren.

Wij ondersteunen verschillende organisaties door voor hen benchmarks op te stellen. Doel hiervan is te bekijken hoe de organisatie het doet ten opzichte van anderen. Enerzijds om hiervan te leren en anderzijds om inzicht te krijgen in de sterke punten. In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maken we bijvoorbeeld de landelijke benchmark voor de PREM farmacie en paramedische zorg. Hiermee krijgen zorgaanbieders inzicht in hoe zij het doen ten opzichte van anderen en wat ze nog kunnen verbeteren.

Ook voor gemeenten kan benchmarken heel zinvol zijn. Wij zijn expert in het bepalen en selecteren van referentiegemeenten, oftewel gemeenten die op basis van allerlei objectieve kenmerken vergelijkbaar zijn met jouw gemeente. Door jouw gemeente te vergelijken met referentiegemeenten op een bepaald terrein, krijgt jouw gemeente meer inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Daarnaast kan een benchmark inzicht geven in of bepaalde kenmerken van de gemeente samenhangen met bepaalde uitgaven of tekorten.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Maartje Gielen