Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Cases

Staat van Zeeland getoetst op objectiviteit

Jaarlijks publiceert het ZB Planbureau de Staat van Zeeland. Een veelomvattende analyse van de economische, demografische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in Zeeland. Naar aanleiding van een aantal verkeerde cijfers in het rapport 2017 ontstond twijfel over het wetenschappelijke gehalte van dit rapport. De provincie vroeg Significant APE de hele rapportage nog eens op objectiviteit te toetsen.

Voor deze review hebben wij gekeken naar de juistheid van de gepresenteerde feiten en de gelegde relatie tussen deze feiten en conclusies. Die feiten hebben wij vervolgens gecheckt op actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid en op herleidbaarheid naar openbare bronnen.

Vervolgens is getoetst of de cijfers op een professionele wijze zijn gepresenteerd. Daarbij hebben wij ons de vraag gesteld of de cijfers een objectief beeld geven van de stand van zaken op economisch, demografisch, sociaal en ruimtelijk gebied in Zeeland. Volgens ons zit de crux vooral in de juiste selectie van cijfers. Hierbij wordt gekeken of deze selectie ingaat op relevante kenmerken, perioden en vergelijkingen met ontwikkelingen elders.

Onze review van de Staat van Zeeland is half mei 2018 besproken door de Provinciale Staten van Zeeland. De uitkomst hiervan is te lezen in het artikel van PZC: ZB Planbureau gaat Staat van Zeeland aanpassen.