Menu
Significant 1 Desktop 2000x655
Cases

PREM-metingen: hoe ervaren patiënten de (kwaliteit van) zorg?

Patiënten kunnen de vraag krijgen een PREM-vragenlijst (Patient Related Experience Measure) in te vullen. Significant Public en APE verwerken voor de PREM-metingen fysiotherapie en farmacie de ingevulde vragenlijsten tot een benchmark.

Welk cijfer geef jij de zorg van jouw fysiotherapeut? Zou je deze apotheek aanbevelen bij vrienden of familie? Dit soort vragen worden gesteld aan patiënten in een PREM-vragenlijst (Patient Related Experience Measure). Significant APE en Significant Public zijn voor de PREM-metingen fysiotherapie en farmacie de landelijke verwerker, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Dat houdt in dat wij de door meetbureaus verzamelde ervaringen van patiënten met hun zorgaanbieder samenvoegen, controleren, een casemixcorrectie toepassen en de resultaten aggregeren tot een score per vraag of thema per zorgaanbieder.

Door de casemixcorrectie kunnen de scores van individuele apotheken of fysiotherapiepraktijken met elkaar vergeleken worden. Oftewel: het onderzoek resulteert in een benchmark. Deze benchmark geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de (kwaliteit van) zorg. Zorgverzekeraars kunnen de informatie uit de benchmark gebruiken voor zorginkoop en contractonderhandelingen.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Dionne Faber