Menu
Significant-7_Desktop_2000x655
Cases

Handreiking 'Vaststellen begeleidingsnoodzaak'

Re-integratie professionals van veel verschillende organisaties (UWV, gemeenten, re-integratiebureaus) staan voor de vraag: is er begeleiding nodig voor deze cliënt met een structureel functionele beperking als hij/zij aan het werk gaat? En wat voor een begeleiding dan en hoeveel? APE en het Coronel Instituut ontwikkelden een handig hulpmiddel ter ondersteuning van de professionele oordeelsvorming over de inhoud, omvang en duur van de begeleiding.

In samenwerking met een groot aantal professionals in de praktijk ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en Significant APE een handreiking voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak bij werk. Het betreft de begeleidingsnoodzaak van cliënten met een structureel functionele beperking, van wie nog niet bekend is welk werk ze gaan doen.

Professionals van veel verschillende organisaties (UWV, gemeenten, re-integratiebureaus) staan voor de vraag: is er begeleiding nodig voor deze cliënt als hij/zij aan het werk gaat? En wat voor een begeleiding dan en hoeveel? Doel van het project was een hulpmiddel te ontwikkelen ter ondersteuning van de professionele oordeelsvorming over de inhoud, omvang en duur van de begeleiding.

Nut en bruikbaarheid

Het nut en bruikbaarheid van de handreiking is onderzocht in de praktijk. De handreiking structureert het beoordelingsproces van de professional (zoals arbeidsdeskundige, klantmanager, consulent, jobcoach, begeleiders uit VSO en Praktijkonderwijs), maar neemt de professionele beoordeling niet over.

Het hulpmiddel (in de vorm van een Exceltool en toelichting inclusief handige tips en tricks) levert met een relatief beperkte tijdsinvestering een overzichtelijk en goed bruikbaar eindoordeel over de begeleidingsnoodzaak op. De handreiking met toelichting en het onderzoeksrapport over het ontwikkeltraject zijn nu beschikbaar en gratis te downloaden. Ook is er een beknopte samenvatting beschikbaar. De onderzoekers schreven voor AD Visie ook een artikel over de handreiking.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom