Menu
Pilot ken uw klant figuur
Cases

Pilot ken uw klant in de bijstand

Significant APE zoekt deelnemende gemeenten voor de pilot 'ken uw klant' een onderzoek bij de ontwikkeling van een digitale tool die klantinformatie beschikbaar maakt.

Gemeenten staan voor een grote uitdaging

Mensen die niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien en geen aanspraak hebben op sociale verzekeringen krijgen steun van de gemeenten. Doel is dat iedereen (maatschappelijk) kan participeren. De gemeenten helpen inwoners hierbij door te zoeken naar passend werk en indien mogelijk bij het herstellen van hun verdienvermogen.

Voor mensen die economische zelfstandigheid niet (op korte termijn) kunnen bereiken, biedt de gemeente hulp zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Ook kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor sommigen goed werken om te kunnen participeren, en soms als opstapje naar betaald werk. Maar wat werkt(e) nu voor welke klant het beste? Dat kan best een zoektocht zijn.

Ken uw Klant

'Ken uw klant' is essentieel voor maatwerkdienstverlening, ook in de bijstand. Systematische klantkennis is noodzakelijk om de dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van de klant: de juiste interventie, op het juiste moment, voor de juiste klant. Daarom ontwikkelen we een digitale tool die belangrijke klantinformatie systematisch verzamelt en doorzoekbaar maakt.

Deze tool maakt gebruik van tekstmining om inhoudelijke informatie uit klantdossiers te halen. Het doorzoeken van dossiers onthult ook welke belangrijke informatie ontbreekt, waardoor klantmanagers kunnen leren en verbeteren. Onze oplossing biedt voordelen voor klanten, klantmanagers en inkopers, en helpt bij het benutten van participatiekansen.

Wij zoeken gemeenten die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun klantinformatiesystemen en die willen deelnemen aan de pilot.

Wat gaan we in de pilotgemeenten doen?

Stap 1: Technische check van geschiktheid digitale dossiers voor tekstmining.

Stap 2: Bespreken relevante klantkenmerken en opstellen zoekstrategie.

Stap 3: Analyseren van verstrekte dossiers om informatieopslag te beoordelen.

Stap 4: Opstellen definitieve zoekstrategie.

Stap 5: Uitvoeren tekstmining en controle op belangrijke onderwerpen.

Stap 6: Rapporteren bevindingen en go/no-go besluit.

Stap 7: Aanpassen zoekstrategie en herhalen tekstmining (bij go-besluit).

Stap 8: Overzetten tekstmininggegevens naar klantinformatiesysteem.

Stap 9: Workshop ter evaluatie praktische gebruikswaarde van verrijkt klantinformatiesysteem.

Stap 10: Kort verslag van pilot en voorstel voor vervolg: stoppen, uitbreiden of structurele integratie van tekstmining.

Vervolgstappen: de benutting van de verrijkte klantinformatie.

Bij een succesvolle pilot en verrijking van klantinformatiesystemen kunnen interventies en instrumenten beter afgestemd worden op klantbehoeften. Ook kan de effectiviteit van interventies en instrumenten voor diverse doelgroepen worden onderzocht. We bieden graag ondersteuning aan de gemeente indien gewenst.

Na afronding van de pilot heeft de gemeente:

1. Verrijkt klantensysteem met relevante dossierinformatie;

2. Inzicht in mogelijkheden voor structurele integratie van tekstmining;

3. Concreet voorstel voor verbetering van maatwerkdienstverlening.

  Wij vragen een deelnemende gemeente:

  1. Een ‘opdrachtgever’ aan te wijzen en een kleine werkgroep met collega’s uit de kring van beleid, klantmanagement en systeembeheer met wie we tussentijdse resultaten bespreken;

  2. Gesprekken met collega’s van beleid, klantmanagement en systeembeheer te faciliteren;

  3. Toegang te verlenen tot de digitale dossiers.

   Wilt u deelnemen aan de pilot?

   Neem contact op met:
   Maartje Gielen via maartje.gielen@significant.nl of op 06-31744368.
   Joost van Gemeren via joost.van.gemeren@significant.nl of op 06-82393664.

   Reageren op deze case?

   Stuur dan je reactie naar:

   Maartje Gielen