Menu
Significant-17_Desktop_2000x655
Cases

Onderzoek Significant APE naar no-riskpolis voor mensen met een chronische aandoening

Op 2 juli stuurde minister Koolmees van SZW een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de kamer informeert over drie onderzoeken die gedaan zijn naar de no-riskpolis. Eén van deze onderzoeken werd uitgevoerd door Significant APE. Het onderzoek richt zich op een eventuele uitbreiding van de no-riskpolis voor mensen met een chronische aandoening.

Als iemand onder de no-riskpolis valt, houdt dit in dat een werkgever door UWV gecompenseerd wordt voor de financiële lasten van de loondoorbetalingsplicht in geval van ziekte. Er zijn mensen met chronische aandoeningen die nu niet onder de no-riskpolis vallen. Zij hebben door hun ziekte of handicap mogelijk wel een hoger verondersteld risico op verzuim en uitval, waardoor werkgevers terughoudend kunnen zijn in het aannemen van deze mensen. Meerdere stakeholders en belangengroepen stellen dat deze groep mensen, die (nu) niet onder de no-riskpolis valt, mogelijk wel baat heeft bij deze regeling.

Minister Koolmees kondigde op 29 oktober 2019 aan te willen onderzoeken of de no-riskpolis een oplossing biedt voor mensen die moeite hebben de arbeidsmarkt te betreden vanwege een chronische aandoening. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Significant APE onderzocht of het mogelijk is om de groep mensen met een chronische aandoening, die een voorspelbaar hoog risico op verzuim van werk heeft, op een duidelijke manier af te bakenen. Het onderzoek richt zich dan ook eerst op de vraag of het mogelijk is een lijst met chronische aandoeningen op te stellen waarmee de no-riskpolis kan worden uitgebreid. Vervolgens is onderzocht of het werken met een dergelijke lijst als toekenningsgrond in de praktijk toepasbaar is.

Om deze vragen te beantwoorden is eerst een lijst met aandoeningen opgesteld op basis van medisch inhoudelijke argumenten en is onderzocht of deze ook gepaard gaan met een hoger risico op verzuim. Vervolgens is de omvang bepaald van de groep mensen, die in de nieuwe doelgroep van de no-riskpolis zou vallen wanneer er gewerkt zou worden met deze lijst.

Tot slot is gekeken naar de manier waarop het toekennen van de no-riskpolis op basis van de lijst zou kunnen plaatsvinden. Daarbij zijn twee scenario’s uitgewerkt, één met een aanvullende beoordeling van de aandoening en één waarop de toekenning alleen op basis van de lijst zou plaatsvinden. Omdat het per persoon verschilt hoeveel effect eenzelfde aandoening heeft op iemands functioneren, kan het wenselijk zijn een aanvullende beoordeling van de situatie in te bouwen.

Meer lezen over de mogelijkheden voor het uitbreiden van de no-riskpolis voor mensen met een chronische aandoening, belangrijke aandachtspunten daarbij in de praktijk en de wenselijkheid van een dergelijke uitbreiding? Lees hier het hele rapport en de kamerbrief.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen