Menu
Significant-32_Desktop_2000x655
Cases

Knelpunten en successen banenafspraak

Het lukt overheidswerkgevers (nog) niet om voldoende mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Wij onderzochten de knelpunten en successen rondom de banenafspraak voor overheidswerkgevers.

Het kabinet en de sociale partners hebben in het Sociaal akkoord in 2013 afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Overheidswerkgevers hebben de tussentijdse doelstelling niet behaald, waardoor er per 2018 een quotumregeling voor de overheidssector in werking is getreden. Ten behoeve van een breed inzicht zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet. Dit gaat om interviews, een documentanalyse, focusgroepen, een digitale enquête en verdiepingssessies.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijkheden voor de overheid om de banenafspraak te realiseren. Dit heeft geleid tot een breed inzicht in de knelpunten, successen en verdere mogelijkheden voor het realiseren van de banenafspraak.

Conclusies

  • Trekkers binnen overheidswerkgevers tonen zich gemotiveerd en boeken mooie successen.
  • De realisatie van banen voor arbeidsbeperkten is fragiel.
  • Het potentieel binnen de overheid is niet volledig benut.
  • Er zijn diverse knelpunten en mogelijkheden bij het realiseren van de banenafspraak, bij het organiseren van werk; bij de matching van kandidaten; en bij het werken met iemand uit de doelgroep.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan aan de betrokken ministeries, arbeidsmarktregio’s en individuele overheidswerkgevers om de banenafspraak tot een succes te maken. De focus ligt daarbij op de overheidssectoren Rijk, decentrale overheden, onderwijs (MBO en hoger onderwijs) en de universitair medisch centra (UMC’s).

Benieuwd geworden naar de onderzoeksresultaten? Het onderzoeksrapport is op 2 juli 2018 door staatssecretaris Van Ark aangeboden aan de Tweede Kamer en het rapport is hier te lezen.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft