Menu
Significant-29_Desktop_2000x655
Cases

Huisartsenzorg in de risicoverevening

Helpen declaraties voor huisartsenzorg om toekomstige zorgkosten beter te voorspellen? Significant APE onderzocht de impact hiervan voor het risico-vereveningsmodel in de Zorgverzekeringwet.

Risicoverevening in de Zorgverzekeringwet moet zorgen voor een gelijk speelveld tussen verzekeraars. Ook moet de verevening prikkels voor risicoselectie beperken door voorspelbare kostenverschillen - die het gevolg zijn van gezondheidsverschillen tussen de verzekerdenpopulaties van zorgverzekeraars - te compenseren. Goede risicovereveningsmodellen zijn daarbij onmisbaar.

De risicovereveningsmodellen worden jaarlijks verbeterd en doorontwikkeld op basis van nieuwe beleidsontwikkelingen of het beschikbaar krijgen van nieuwe data of inzichten. Significant APE heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht of en zo ja welke informatie over de huisartsenzorg de risicoverevening verbetert. We hebben ons gericht op de risicoverevening voor zowel de somatische als de GGZ-zorgkosten.

Samen met experts uit het veld (huisarts, POH-GGZ, medewerker LHV en medisch adviseur Zorginstituut) hebben we interessante zorgprestaties geïdentificeerd. Op basis hiervan zijn kenmerken vastgesteld die naar verwachting het meest voorspellend zijn voor toekomstige zorgkosten. Denk hierbij aan het aantal consulten en visites, zorginhoudelijke declaraties (bijvoorbeeld voor ulcus cruris en polyfarmacie) en het aantal consulten bij de POH-GGZ.

Conclusie

Het toevoegen van de bovengenoemde kenmerken levert een verbetering op van het model. Als de financieringswijze van consulten echter verandert, dan zijn deze kenmerken niet langer toekomstbestendig.

VWS heeft het rapport ‘Huisartsenzorg in de risicoverevening' op 15 maart 2018 via rijksoverheid.nl gedeeld.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Dionne Faber