Menu
Significant-28_Desktop_2000x655
Cases

Hoe divers is het personeelsbestand van gesubsidieerde cultuursector?

Vormen de personeel- en bestuursleden van gesubsidieerde culturele instellingen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving? Significant APE zocht dit uit in opdracht van het ministerie van OCW.

Medewerkers van gesubsidieerde instellingen in de culturele sector verschillen van elkaar qua herkomst, sekse en leeftijd. Maar in hoeverre staan zij model voor de Nederlandse bevolking?

Door middel van een webenquĂȘte, desk research en interviews hebben wij de diversiteit van besturen en personeel bij gesubsidieerde culturele instellingen en adviescommissies in beeld gebracht.

De belangrijkste uitkomst? Personeel gesubsidieerde culturele instellingen vormt (nog) geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking, maar de diversiteit is wel verbeterd ten opzichte van 2008.

Benieuwd naar de overige uitkomsten van dit onderzoek? Download dan het rapport.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Maartje Gielen