Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Cases

Evaluatie nieuwe verdeelsystematiek cultuursubsidies Amsterdam

Sinds het Kunstenplan 2017-2020 verdeelt Amsterdam de subsidiegelden voor kunst en cultuur anders. Significant APE onderzocht het effect van die nieuwe systematiek.

Iedere vier jaar wordt in Amsterdam een nieuw Kunstenplan opgesteld. Hierin wordt onder meer de verdeling van gemeentelijke subsidiegelden voor de kunst- en cultuursector vastgelegd. In opdracht van de gemeente onderzocht Significant APE de ervaringen met en de gevolgen van de nieuwe systematiek.

Op 10 november 2016 stelde de Amsterdamse gemeenteraad het Kunstenplan 2017-2020 vast. In dit Kunstenplan werd een nieuwe systematiek geïntroduceerd. De raad stemde in met een basisinfrastructuur voor instellingen met brede verantwoordelijkheden en daarnaast - op afstand van de gemeentelijke politiek - een onafhankelijk fonds: het Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK). Het gemeentebestuur wees 21 instellingen aan die de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam (A-Bis) moeten vormen. Instellingen die niet tot die basisinfrastructuur behoren konden meerjarige subsidie aanvragen bij het AFK.

Uitkomst

Wat betekent deze stelselwijziging voor de instellingen die een Kunstenplansubsidie hebben aangevraagd? Op basis van een enquête-onderzoek onder alle subsidie-aanvragers en interviews met sleutelfiguren concluderen wij dat die stelselwijziging voor hen geen majeure verandering is.

Het college van Amsterdam is blij met de uitkomsten van het evaluatierapport. Daarin zijn ook verbeterpunten in de nieuwe Kunstenplansystematiek benoemd. We hebben een aantal aanbevelingen gedaan. Die richten zich onder andere op het budget van de regeling tweejarige subsidies van het AFK en op de informatie-uitwisseling tussen gemeente, AFK en AKr. Het college kan zich hierin vinden en wil deze aanbevelingen graag meegeven aan het nieuwe college.

Het rapport is hier te downloaden.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft